Lær med vilje i projektet

Posted by

Artiklen, Lær med vilje i projektet, giver en dybdegående indsigt i vigtigheden af læring i projektledelse. Den understreger, at ethvert projekt er en unik mulighed for læring, da projekter altid indebærer noget nyt og derfor nødvendiggør en konstant tilpasning og udvikling af færdigheder. Projektledelse er ikke kun en disciplin af planlægning og eksekvering, men også en arena for værdiskabelse gennem læring.

Artiklen, Læring med vilje i projektet, er skrevet af Mogens Frank Mikkelsen. Forfatteren er Civilingeniør. PMP, PRINCE2, IPMA, Scrum og MSP. Partner hos Novateam. 20 års projektledelseserfaring primært i IT-branchen, fem år som coach og mentaltræner samt seks år med undervisning i projektledelse. 

I artiklen foreslår han en struktureret tilgang til læring i projekter og introducerer en model, der opdeler læring i fem niveauer: Viden, Færdigheder, Kompetencer, Forståelse af Projektet, og Projektmodenhed. Disse niveauer er afgørende for gevinstrealisering i projektledelse, da de sikrer, at teamet er klædt på til at møde projektets udfordringer og muligheder.

  1. Viden: Dette niveau omfatter den teoretiske og praktiske viden, der er nødvendig for projektets succes. Det kan være alt fra tekniske specifikationer til forståelse af markedet og kundens behov.
  2. Færdigheder: Her fokuseres der på de praktiske, kognitive, kreative og kommunikative færdigheder, der er nødvendige for at udføre projektet effektivt. Dette niveau er afgørende for værdiskabelse i projektledelse.
  3. Kompetencer: Dette niveau handler om evnen til at anvende viden og færdigheder i en given kontekst. Det er her, projektledelse benefit virkelig kommer til udtryk, da det ikke kun er nok at have viden og færdigheder; man skal også kunne anvende dem effektivt.
  4. Forståelse af Projektet: Dette niveau indebærer en dybdegående forståelse af projektets formål, interessenter og potentielle løsninger. Det er afgørende for gevinstrealisering, da det sikrer, at alle teammedlemmer arbejder mod det samme mål.
  5. Projektmodenhed: Dette er organisationens evne til effektivt at afvikle projekter. En høj grad af projektmodenhed kan føre til mere effektiv gevinstrealisering og værdiskabelse i projektledelse.

Artiklen går også i dybden med projektlederens rolle i denne læreproces. Projektlederen skal være en rollemodel for læring og aktivt fremme en kultur, hvor læring er en integreret del af projektets livscyklus. Dette er afgørende for projektledelse benefit, da det skaber et miljø, hvor teamet konstant stræber efter forbedring og innovation.

Feedbackmekanismer, kompetenceudvikling og adressering af organisationens læringsbehov er også vigtige aspekter, der berøres i artiklen. Disse elementer er centrale for gevinstrealisering og værdiskabelse i projektledelse, da de sikrer, at læring ikke kun er en engangsaktivitet, men en kontinuerlig proces.

Sammenfattende giver artiklen en omfattende forståelse af, hvordan læring kan integreres i projektledelse for at sikre gevinstrealisering og skabe værdi. Det er ikke kun en teknisk disciplin men også en menneskelig en, hvor læring og udvikling spiller en central rolle. Ved at fokusere på disse aspekter kan man opnå en højere grad af projektledelse benefit og værdiskabelse i projektledelse.

Læs hele artiklen her: Lær med vilje i projektet

 

Læring med vilje i projektet

Læs hele artiklen her: Lær med vilje i projektet